Consortia

Deze animatiefilm belicht het landelijke kennisnetwerk geboortezorg dat bestaat uit 9 consortia. Vanuit elk consortium worden verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten geïnitieerd. Doel van het kennisnetwerk geboortezorg is de de kwaliteit van geboortezorg te verbeteren door samenwerking en kennisontwikkeling.

Voor meer informatie over de consortia ga naar de website van ZonMw. Of download een pdf met contactgegevens

 • Consortium Oost Nederland

 • Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN)

  Het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland is een initiatief van de samenwerkende partijen in de geboortezorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Via deze website wil het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland haar activiteiten kenbaar maken en aandacht besteden aan andere initiatieven in de regio.
 • Verloskundig Consortium Brabant

  Deze website van het verloskundig consortium Brabant heeft als doel om van de zes verloskundige samenwerkingsverbanden alle informatie over richtlijnen, voorlichtingsmateriaal en bijeenkomsten te verzamelen.
 • Zwangerschap en Geboorte Overijssel

  Het consortium Zwangerschap en Geboorte in Overijssel (ZEGO) ondersteunt zorgverleners in hun streven om met vereende krachten een zo goed mogelijke uitkomst van de zwangerschap te bereiken. 
 • Verloskundig Consortium Limburg

  Het Verloskundig Consortium Limburg is een samenwerkingsverband van verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorgansaties, vakgroep gynaecologie/obstetrie MUMC, vakgroep epidemiologie UM en de Academie verloskunde Maastricht in de Provincie Limburg. Het Verloskundig Consortium ontwikkeld het Limburg Obstetric Quality System (LOQS).
 • Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland

  Het Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland is een netwerk in de geboortezorg van 6 VSV's uit de regio's: Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Leiderdorp & Gouda. Het RVC-NZH werkt aan samenwerking tussen de 0e - 3e lijn op het gebied van gezamenlijk scholen, onderzoeken, zorgen en kwaliteit.
 • Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

  Ons regionaal consortium is een samenwerkingsverband waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland zijn vertegenwoordigd. Binnen het consortium werken partijen vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen.
 • Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

  Het Netwerk Geboortezorg is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland en Flevoland.
 • Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN)

  Het GCMN is een samenwerkingsverband van enthousiaste en gemotiveerde professionals en organisaties in de Geboortezorg. Sinds 2012 werken zij samen met veel passie aan het realiseren van de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap. Het GCMN richt haar activiteiten op het verder versterken van de regionale samenwerking tussen de 0e,1e, 2e en 3e lijn met optimale participatie van de zwangere. Het GCMN is een platform voor de regionale VSV's (en andere relevante partijen in de geboortezorg) om gezamenlijk de krachten te bundelen op thema's zoals de kwetsbare zwangere, implementatie, Zorgstandaard, onderzoek, regionale protollen, registraties en audits.
Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepen Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten