Visie op geboortezorg

Visie

Zwangerschap en geboorte zijn unieke gebeurtenissen in het leven van ieder mens. Voor iedereen betrokken bij de geboortezorg is een gezonde zwangere en een gezond kind het belangrijkste doel.

Bij alle beslissingen en voorgenomen handelingen rondom de geboortezorg moet steeds de vraag worden gesteld of deze bijdragen aan goede zorg vanuit het perspectief van de (zwangere) vrouw en haar (ongeboren) kind. Persoonlijke, organisatorische en financiële belangen zijn hier aan ondergeschikt.

De vrouw wordt daarbij vanaf de preconceptie tot het jonge ouderschap gezien in de breedst mogelijke medische en psychosociale context.

De zwangere vrouw is gebaat bij een vloeiend, integraal zwangerschapsproces waarbij ze kan rekenen op

  • Respect en ruimte voor eigen regie en keuzemogelijkheden (shared decision making)
  • Optimale begeleiding en zorg in een bepaalde situatie (best passende zorg)
  • Door daarin (toetsbaar) bekwame begeleiders/zorgverleners

Kernwaarden daarbij zijn: vraaggericht, toegankelijk, tijdig beschikbaar, veilig, effectief en doelmatig.

De zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind centraal stellen vraagt om een zorgsysteem waarbij professionals adviseren over het gehele zorgtraject en gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Bijzondere aandacht zal er moeten zijn voor het verkleinen  van specifieke populatiekenmerken waarmee gezondheidsverschillen samenhangen.

Optimale geboortezorg houdt in het verlenen van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional.

Home HomeOverzicht VSV'sConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten