De organisatie van het GCMN

Het consortium is een kennisnetwerk en staat in het teken van het samenbrengen van partijen ten behoeve van het slagvaardig en effectief verbeteren, borgen en toetsen van de kwaliteit van de Geboortezorg in de regio. Doel is het realiseren van de best mogelijke perinatale en maternale uitkomst rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en het jonge ouderschap. Deelnemers en tevens Stuurgroep GCMN:
- VSV Netwerk Geboortezorg Rivierenland Tiel
- VSV Eendracht Diakonessenhuis Utrecht
- VSV Viva Meander Medisch Centrum Amersfoort
- VSV Uniek Antonius Ziekenhuis Utrecht-Woerden
- VSV Apeldoorn
- VSV Alliant Geboortezorg Utrecht WKZ/UMCU
- VSV Midden Brabant ETZ Tilbutg
- VSV Deventer Geboortezorg Salland
- VSV Gorinchem
- VSV Zutphen

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland bestaat uit:

  • De stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordiging aangesloten VSV's)
  • De werkgroepen (Kwetsbare zwangere, Clientparticipatie, Protocollen&Registraties, Introductie ICHOM)
  • Projectbestuur en dagelijks bestuur
Home HomeOverzicht VSV'sConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten