GCMN regioprotocollen

In deze map vindt u de definitieve GCMN regioprotocollen. Voor gebruik in de klinische praktijk moeten deze GCMN regioprotocollen worden omgevormd tot een VSV-protocol. Hierna kunnen de protocollen worden geïmplementeerd. De vaste VSV-vertegenwoordigers uit de GCMN werkgroep protocolllen en registraties zijn kartrekker in dit proces. Onder het kopje 'Samenstelling / deelnemers aan het GCMN' van deze website kunt u zien wie dit zijn voor uw VSV.

  • GCMN regioprotocol 'foetale groeirestrictie'

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl?file=20534&m=1543354083&action=file.download

  • GCMN regioprotocol 'gebroken vliezen'

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl?file=20465&m=1543330056&action=file.download

  • GCMN regioprotocol 'fluxus in de anamnese'

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl?file=20520&m=1543338153&action=file.download

  • GCMN regioprotocol 'anemie & zwangerschap'

/uploads/GCMN_werkgroep_protocollen_en_registratie/20171108_GCMN_Regioprotocol_Anemie_en_zwangerschap_DEFINITIEF.pdf

  • GCMN regioprotocol 'schildklier & zwangerschap'

/uploads/GCMN_werkgroep_protocollen_en_registratie/20170515_GCMN_regioprotocol_schildklier_zwangerschap_DEFINITIEF.pdf

  • GCMN regioprotocol 'diabetes gravidarum'

/uploads/GCMN_werkgroep_protocollen_en_registratie/20160115_GCMN_Regioprotocol_GDM_DEFINITIEF.pdf

  • GCMN regioprotocol 'preventie vroeggeboorte'

/uploads/GCMN_werkgroep_protocollen_en_registratie/20160115_GCMN_Regioprotocol_Preventie_vroeggeboorte_DEFINITIEF.pdf

  • GCMN regioprotocol 'dreigende vroeggeboorte'

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl?file=22501&m=1550147951&action=file.download

/uploads/GCMN_werkgroep_protocollen_en_registratie/20160115_GCMN_Flowchart_Dreigende_vroeggeboorte_DEFINITIEF.pdf

Home HomeOverzicht VSV'sConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten