Klein maar fijn projecten

'Klein maar Fijn projecten’ die in 2016 mede mogelijk zijn gemaakt door het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland:


Cliëntenparticipatie

  • VSV’s: Zaanstreek en Noord Kennemerland
  • Projectleiding: Ruth Evers (jan – april 2016) en Else Vooijs (mei 2016 – feb 2017)
  • Doel: Vormgeven van ‘cliëntparticipatie’ binnen het VSV. Er is kennis opgedaan over de voorkeur van de cliënten hoe zij graag benaderd en betrokken willen worden binnen de geboortezorg. Lees hier de korte eindevaluatie.
  • Producten: aanbevelingen overdrachtsdocument, te vinden in het volledige eindverslag

 

Veilig Incidenten Melden (VIM)

  • VSV: VSV OLVG West
  • Projectleiding: Betty de Vries
  • Doel: Een Veilig Incidenten Melding (VIM) systeem geschikt te maken voor en te implementeren in de nulde, eerste lijn en tweede.
    Het project  “Lef om te leren”  gaf de mogelijkheid om incidenten te melden met betrekking tot de overdrachten en samenwerking tussen de verschillende instanties en disciplines binnen VSV OLVG West. Leden van het VSV hadden genoeg lef om te melden en te leren. Hierdoor konden concrete verbeteracties ingezet worden die een impuls geven voor betere zorg voor moeder en kind EN een betere samenwerking tussen professionals en organisaties. Lees hier verder.
  • Producten: Alle formulieren, documenten, nieuwsbrieven en handleiding zijn op te vragen bij Betty de Vries (betty.devries@olvg.nl) 

Kwetsbare anderstalige zwangeren 

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten