Over het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Onze Missie

 • Duurzaam terugdringen van vermijdbare perinatale sterfte door effectieve zorg waarbij patiënttevredenheid centraal staat.

Onze Visie

 • Verbeteren van geboortezorg vraagt om het vergroten van toepasbare kennis, het borgen van een continue kwaliteitscyclus en versterken van de keten door versteviging van de samenwerking tussen betrokken zorgverleners.

Doel

 • Het doel is een goede uitkomst voor moeder en kind. Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland heeft zich als doel gesteld om de 0de tot en met de 3de lijn met elkaar te verbinden. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal speerpunten geformuleerd.

Onze speerpunten

 • Verbetering van multidisciplinaire samenwerking tussen de professionals in de regio;
 • Vergroten van de patiëntveiligheid, in het bijzonder rondom overdracht van zorg;
 • Versterken van de positie van (aanstaande) zwangere en hun partner;
 • Inzetten op verminderen van de vier meest voorkomende risicofactoren voor perinatale morbiditeit en mortaliteit, in het bijzonde preventie van vroeggeboorte;
 • Borging van kennistransfer, implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk en vergroting van evidence based handelen in de zorg rond zwangerschap en geboorte.

Stuurgroep

De stuurgroep van het netwerk komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen. De inhoud (het kader), voortgang en evaluatie van de activiteiten/projecten die worden uitgevoerd om de doelstellingen van het netwerk te behalen staan dan centraal. De stuurgroep bestaat uit deelnemers met een verschillende achtergrond:

 •  1ste lijns verloskundigen (4 leden):
  Joke Klinkert, Pauline Sampiemon, Trudy Klomp, Vacature
 • 2de lijns verloskundigen (2 leden):
  Jannet Bakker, Bianca Hultzer
 • 2de lijns gynaecologen (2 leden):
  Linda Hendriks, Vacature
 • 3de lijns gynaecologen (2 leden):
  Marjolein Kok, Pim Teunissen
 • Kraamzorg (2 leden):
  Monique van den Brink, Marie Jose Ribeiro
 • Midwifery science (1 lid):
  Gea Vemeulen (Voorzitter)
 • Jeugdgezondheidszorg (2 leden):
  Mariëtte Hoogsteder, Elle Struijf
 • Kinderartsen (1 lid):
  Geert Jan Blok

 

Coördinator

Heeft u vragen over of voor het netwerk neem dan contact op met de coördinatoren van het netwerk.
Tamar Kruit en Simone Plaizier
e-mail: coordinatornwnl@amsterdamumc.nl
Tel. 06-20482245

 

Hier vindt u de samenvatting van de aanvraag van het netwerk.

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten