POP-poli's regio Noordwest Nederland

Psychiatrie – Obstetrie – Pediatrie poli

Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een ernstig depressieve stoornis, een paniekstoornis of andere angststoornis, een postpartum psychose of een postpartum depressie. Psychische klachten tijdens een zwangerschap of na de bevalling kunnen negatieve gevolgen hebben voor het welbevinden van de (aanstaande) moeder en kunnen bovendien van invloed zijn op het beloop van de zwangerschap en het kraambed. Medicijnen die worden gebruikt vanwege psychische problemen hebben soms effect op het ongeboren of pasgeboren kind, maar om verschillende redenen is stoppen met dergelijke medicijnen toch voor moeder en kind niet altijd het beste.

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen met psychische klachten in het heden of verleden goed begeleid worden, waarbij verschillende betrokken artsen en hulpverleners regelmatig contact met elkaar hebben en samenwerken in de zorg tijdens de zwangerschap, het kraambed en de periode daarna.

Om die reden zijn in verschillende ziekenhuizen in de regio speciale themaspreekuren opgezet waar gynaecologen en verloskundigen nauw samenwerken met psychiaters en kinderartsen.

Deze POP-poli’s (samenwerking tussen de afdeling Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) verschillen soms wat in opzet en werkwijze, maar hebben allemaal tot doel de zorg samen met de soms kwetsbare zwangere zo optimaal mogelijk te organiseren.

Zie hieronder de links:

POP poli’s in de regio

Amsterdam VUmc

Medisch Centrum Alkmaar – in ontwikkeling

Almere Flevoziekenhuis 

Haarlem Kennemer Gasthuis 

Hoofddorp Spaarne ziekenhuis 

Amsterdam Sint Lucas Andreas 

Amsterdam OLVG 

Blaricum/Hilversum Tergooi ziekenhuizen 

Zaans Medisch Centrum

Landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap

Westfries Gasthuis

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten