Nieuwsbericht

Limburg voert individuele risico-afhankelijke geboortezorg in

Op 14 maart 2018 geplaatst door

Direct naar risico afhankelijke zorgpaden limburg.

In 2017 zijn in Limburg risico-afhankelijke zorgpaden ingevoerd. Dit betekent dat het aantal controles tijdens de zwangerschap en de inhoud daarvan bepaald worden op basis van het individuele risicoprofiel van de zwangere vrouw in het begin van de zwangerschap. Dit is een verschil met de voormalige zorg waarbij, indicaties van de VIL daargelaten, iedere zwangere vrouw in principe dezelfde zorg ontving tot het ontstaan van symptomen.

Zo kreeg bijvoorbeeld een 38 jarige nullipara met een bmi van 27 en een familiaire belasting wat betreft zwangerschapsvergiftiging, allen geen VIL-indicatie, in principe dezelfde zorg en adviezen mee als een 25 jarige nullipara met een bmi van 21 zonder deze familiaire belasting.

Door aanbevelingen af te stemmen op haar individuele risicoprofiel wordt geprobeerd mogelijke complicaties in hoog risicogroepen te beperken of zelfs te voorkomen, zonder een toename van obstetrische zorg voor zwangere vrouwen met een laag risico. Er wordt hierbij sterk ingezet op integrale zorg waarbij uitgegaan wordt van eerstelijns zorg totdat blijkt dat gedeelde zorg, of overname, noodzakelijk is. De meerderheid van de regio (alle ziekenhuizen, kraamorganisaties en 90 eerstelijns verloskundigen) heeft zich gecommitteerd aan deze risico-afhankelijke zorgpaden. Hierdoor wordt een groot deel van de obstetrische zorg binnen de regio geüniformeerd, wat de samenwerking binnen de integrale zorg vereenvoudigt.

In april 2017 zijn predictiemodellen die het risico op het optreden van pre-eclampsie en diabetes gravidarum in kaart brengen, beschikbaar gesteld aan de zorgprofessionals in de regio en ingebed in de risico-afhankelijke zorgpaden (Expect Calculator). Wanneer het risicoprofiel wordt berekend wordt tevens op maat gesneden patiënt voorlichtingsmateriaal verstrekt, dat de zorgverlener kan gebruiken bij de gezamenlijke besluitvorming. Dankzij de Expect Calculator wordt het inzicht in het individuele risicoprofiel vergroot, waarbij de vrouw meer regie krijgt over de zorg tijdens haar zwangerschap. Hierdoor kan de zwangere vrouw samen met haar zorgverlener weloverwogen keuzes maken. Denk aan de keuze voor aspirine profylaxe ter preventie van zwangerschapsvergiftiging of het uitvoeren van een OGTT om diabetes gravidarum vroegtijdig te diagnosticeren.

Uit de eerste resultaten blijkt dat het gebruik van de Expect Calculator door de zorgverleners nog maandelijks toe neemt. Verder lijkt het erop dat erbij zorgverleners een toename is in awareness want hoe hoger het geschatte risico, hoe vaker een aanbeveling wordt besproken. Eenzelfde effect zien we bij de zwangere vrouw, hoe hoger het risico, hoe vaker de zwangere aangeeft deze aanbevelingen ter harte te nemen. Daarnaast zien we ook een absolute stijging in het aandeel vrouwen met een verhoogd risico dat van de zorgverlener aanvullende aanbevelingen krijgt. We zien daarmee een verbetering t.o.v. de voormalige zorg.

Zorgverleners die benieuwd zijn naar de inhoud van de risico-afhankelijke zorgpaden, kunnen deze vinden op www.zwangerinlimburg.nl. Indien er behoefte is aan toegang tot de Expect calculator kan dit aangevraagd worden door te mailen naar expect@maastrichtuniversity.nl.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepen Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten