Visie

Het consortium streeft naar gedeelde (integrale) zorg van nulde, eerste, tweede en derde lijn in plaats van ketenzorg om tot verdere toename van verbetering van verloskundige zorguitkomsten te komen. De samenwerking heeft naast dit transversale karakter ook een longitudinaal gezicht; er wordt gestreefd naar afstemming en uniformering van gegeven zorg binnen de lijnen.

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten