Algemene voorwaarden werkgroepen Kennisnetgeboortezorg

De werkgroepen op kennisnetgeboortezorg.nl worden gefaciliteerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Het CPZ is de afzender van deze voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Privacy reglement van het CPZ.

Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaar je kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Het CPZ behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Doel Kennisnet Geboortezorg

Stimuleren van interactie en het delen van kennis over integrale geboortezorg in Nederland is het doel van Kennisnet Geboortezorg.  Door samenwerking en kennisdeling willen we de kwaliteit van de geboortezorg voor moeder en kind verder verbeteren.

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat het platform voor iedereen relevant blijft, hanteren wij een aantal huisregels:

 • Wees open over wie je bent. Maak een account aan met je eigen naam en achternaam.
 • Plaats geen content die beledigend is voor anderen.
 • Plaats geen content die de privacy van anderen schendt.
 • Plaats geen content die enkel bedoeld is ter promotie van eigen producten of diensten.
 • Zorg dat je bijdragen kort en ‘to the point’ zijn. Blijf in reacties bij het onderwerp.
 • Kopieer geen content van andere websites. Wil je mensen op iets interessants attenderen? Plaats dan een hyperlink.

Dagelijks zijn er community managers actief. Bij overtreding van de huisregels kan de community manager bijdragen wijzigen, inkorten of verwijderen. Merk je dat een deelnemer zich niet aan de huisregels houdt? Meld ons dit dan via kennisnet@collegepz.nl.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Het gebruik van Kennisnetgeboortezorg.nl is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • Het CPZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik voortvloeien.
 • Het CPZ  is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van Kennisnetgeboortezorg.nl.
 • Gebruikers van Kennisnetgeboortezorg.nl vrijwaren het CPZ voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
 • Het CPZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.

Vraag, tip of klacht over privacy

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het CPZ via kennisnet@collegepz.nl.

Meer informatie?

Kennisnetgeboortezorg.nl wordt gefaciliteerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Heeft u vragen over kennisnetgeboortezorg.nl? Neem dan contact op via kennisnet@collegepz.nl.

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepen Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten