Profiel

Gerdien Halfman

Organisatie: Kraamzorg Zuid-Gelderland
Functie: Manager strategie en ontwikkeling
Lid sinds: 22-10-2015

Kennis over

Borstvoeding
Kwaliteitsmanagement
Opleidingen kraamzorg
Protocollen
Vroegsignalering

Huidige werkzaamheden / projecten

Vice voorzitter Programmaraad VSV Nijmegen e.o
Voorzitter KSV (kraamzorg samenwerkingsverband) Nijmegen e.0
Lid KSV Arnhem e.o
Deskundigheidsbeleid
Kwaliteitsmanagement
Coordinator leerlingenbelegeleiding
Documentenbeheer

Werkzaamheden uit het verleden

Werkgroep borstvoeding
Werkgroep vroegsignalering
Werkgroepen t.b.v. organisatie symposia
Kwaliteitskring Kraamzorg Actiz
Werkgroep landelijke protocollen kraamzorg
Werkgroep opleidingen / kraamverzorgende+ Zuid Nederland

Opleidingen/cursussen en trainingen

Praktijkopleiding
HBO zorgmanagement

Home HomeOverzicht VSV'sWerkgroepenConsortia Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten