Onder Profiel bewerken kun je naast het wijzigen van je inloggegevens ook je expertise aanvinken.

Door je expertises aan te vinken krijg je periodiek vragen van andere deelnemers van kennisnetgeboortezorg.nl in 'Mijn berichten' op kennisnetgeboortezorg.nl. Met jouw kennis kun je misschien andere deelnemers verder helpen.

In je profiel vind je:

  • Persoonlijke gegevens: Optioneel een foto, je naam, organisatie en functie. 
  • Expertise: Hieronder kun je aangeven over welke onderwerpen je veel kennis hebt.
  • Sociale Media: Hieronder kunt u uw Linkedin, X (voorheen twitter) en website noteren.
  • Privacy Instellingen: Hieronder kun je aangeven wat wel en niet zichtbaar mag zijn en op welk niveau.
  • Updates en Notificaties: Hieronder kun je aangeven hoe vaak je een mail wilt ontvangen over de geplaatste items. Dit kun je per Werkgroep afzonderlijk instellen.
  • Wachtwoord wijzigen
  • E-mailadres wijzigen
  • Profiel verwijderen