Een Open Werkgroep wil zeggen: alle Professionals van dit netwerk mogen deelnemen. Of te wel: elke Professional die is ingelogd kan deelnemen aan een Open Werkgroep. Er is geen goedkeuring nodig van de oprichter/projectleider van de Werkgroep. 

Open Werkgroep worden getoond in het werkgroepenoverzicht evenals de Semi-open Werkgroep.