Semi-besloten Werkgroepen zijn Werkgroepen die worden opgericht voor een select aantal deelnemers. Niet alle leden van het kennisnet kunnen zonder meer een bijdrage leveren, maar dienen eerst een aanvraag in om deel te mogen nemen. Pas als de oprichter/projectleider de deelnemer toelaat (de aanvraag honoreert) dan pas kan de professional aan de Werkgroep deelnemen.

Evenals de Open Werkgroepen worden de Semi-besloten Werkgroepen in het Werkgroepenoverzicht getoond.