De aanvrager van de Werkgroep wordt automatisch themagroepbeheerder. Als beheerder heb je meer rechten dan de leden van de Werkgroep.
De beheerder kan deelnemers uitnodigen om lid te worden van de Werkgroep en deelnemers die lid willen worden weigeren of goedkeuren (bij semi-besloten en besloten Werkgroepen).
De themagroepbeheerder is daarnaast verantwoordelijk voor het inrichten van de Werkgroep. Hij of zij moet de mappenstructuur bij Documenten aanmaken en categoriën bij Forum.

Het is mogelijk om (zodra de groep leden heeft) het beheer van de Werkgroep over te dragen aan één van de leden. Wanneer de Werkgroep is aangekozen staat rechtsonderin in een paarse balk het kopje Beheerders. Wanneer je het plusje ernaast aanklikt krijg je de mogelijkheid om een lid te promoveren tot beheerder en jezelf weer lid te maken.
Je kunt er ook voor kiezen om meerdere leden van de Werkgroep beheerder te maken (aanbeveling is niet meer dan 2).